QUẬN 5 KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN NĂM 2015

0
60

Nhằm duy trì và đẩy mạnh các hoạt động Chương trình phát triển thanh niên Quận 5 giai đoạn 2011-2015.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, Phòng Y tế đã phối hợp với Bệnh viện Quận 5 thực hiện tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân cho hơn 150 thanh niên nam, nữ đến khám tại Bệnh viện Quận 5.

Hoạt động tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân giúp các bạn thanh niên hiểu thêm các kiến thức về Sức khỏe sinh sản; Tình dục an toàn, tình dục có trách nhiệm; Quan hệ tình dục sớm của vị thành niên, thanh niên; Sống thử trước hôn nhân…

HINH 2 [1600x1200]

Tuyên truyền khám sức khỏe Tiền hôn nhân tại Bệnh viện Quận 5