Sẽ hỗ trợ phụng dưỡng cặp vợ chồng người cao tuổi chỉ có con gái?

0
73

Trong 4 biện pháp nhằm đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh của Dự thảo Luật Dân số, đáng chú ý nhất là biện pháp Nhà nước hỗ trợ chi phí phụng dưỡng cho cặp vợ chồng cao tuổi chỉ có con gái mà không có chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, chính phủ quy định đối tượng, mức hỗ trợ chi phí phụng dưỡng cho cặp vợ chồng người cao tuổi chỉ có con gái mà không có chế độ bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, sẽ kết hợp 3 biện pháp để đảm bảo cân bằng giới tính bao gồm: tuyên truyền, giáo dục, tư vấn bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh; găn chặn, phát hiện, xử lý hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, phân biệt giới tính; xây dựng, tổ chức thực hiện chuẩn mực xã hội về văn hóa thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường; về kỹ năng sống trong hôn nhân, duy trì nòi giống, bảo vệ giá trị của con trai, con gái trên cơ sở bình đẳng nam, nữ.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Dân số cũng đề cao trách nhiệm của mọi công dân trong việc đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh. Theo đó, các cặp vợ chồng, cá nhân tuân thủ quy định của pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Các thành viên gia đình không gây áp lực, đe dọa cặp vợ chồng, cá nhân sinh con trai, con gái.

Dự thảo cũng đề cập tới trách nhiệt của các cộng đồng, cơ quan, tổ chức như đưa quy định không lựa chọn giới tính thai nhi, không phân biệt đối xử giới tính vào hương ước, quy ước; tổ chức thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa thông tin thể dục thể thao, y tế và bình đẳng giới trong gia đình.

Theo Dân Trí