Quận Tân Bình: Kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015

0
63

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân 15 phường kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

Từ ngày 01/10 đến 12/10/2015, Phòng Y tế quận Tân Bình thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn 15 phường với sự tham dự của Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận, phường, trạm Y tế, chuyên trách, Cộng tác viên.

Tại các buổi kiểm tra Phòng Y tế đã đôn đốc, nhắc nhở, đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh, các đề án, hoạt động truyền thông, công tác vãng gia thu thập thông tin tại hộ gia đình, cập nhật kho Dữ liệu điện tử, cấp phát phương tiện tránh thai, rà soát việc kiện toàn Ban chỉ đạo, đội ngũ Cộng tác viên… Đồng thời, kiểm tra việc khắc phục những mặt tồn tại, thiếu sót năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015 góp phần hoàn thành công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận  lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để kịp thời tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận, chỉ đạo tạo điều kiện để cơ sở tích cực hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu Dân số năm 2015.