Quận 1: Tập huấn công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

0
64

Ngày 29/9 và ngày 30/9/2015, Phòng Y tế đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 cho 92 cộng tác viên.

Báo cáo viên là trưởng các phòng chuyên môn thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố với các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ cộng tác viên  và các chế độ, chính sách mới liên quan; Truyền thông vận động chuyển đổi hành vi, kỹ năng công tác vãng gia, tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, Sàng loc sơ sinh – Sàng lọc trước sinh; Bảng kiểm viên thuốc tránh thai; Tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai, quản lý các nhóm đối tượng thực hiện Kế hoạch hóa gia đình; Nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành Dân số – Kế hoạch hóa gia đình.

Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động giúp hoàn thành tốt hoạt động của cộng tác viên, góp phần thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn.

Phòng Y tế

DSC01149 [1600x1200]

Toàn cảnh buổi tập huấn