Củ chi: Kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

0
76

Nhằm đánh giá kết quả công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015.

Từ ngày 6/10 đến ngày 22/10/2015, Phòng Y tế tổ chức kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình về thực hiện các công tác chuyên môn và tình hình thu thập, cập nhật các thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử tại 21 xã, thị trấn.

Qua đợt kiểm tra, Phòng Y tế nhắc nhở, hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện những hồ sơ, sổ sách còn thiếu sót. Qua đó tìm giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc để đạt kết quả tốt hơn./.

Bùi Hữu Hòa –  Phòng Y tế.

ảnh [1600x1200]

Kiểm tra các sổ công tác của cộng tác viên