QUẬN 3: TUYÊN TRUYỀN GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

0
67

Ngày 23/10/2015, Phòng Y tế tổ chức truyền thông chuyên đề “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận.

Tham dự buổi truyền thông có: Bà Hồ Thị Hải – Phó Trưởng Phòng Y tế; Trưởng Ban chỉ đạo Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, chuyên trách bình đẳng giới trẻ em, chuyên trách và hơn 50 Cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 14 phường.

Báo cáo viên là Ông Dương Minh Quang – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố với nội dung: Tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay; Tốc độ gia tăng; Nguyên nhân, hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh…

Buổi truyền thông đã cung cấp thông tin, kiến thức về giới và giới tính nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân trong cộng đồng về hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh./.

N.VY

 Toàn cảnh hội trường [1600x1200]

Toàn cảnh hội trường

Ông Dương Minh Quang - Trưởng phòng Kế hoạch -  Tài vụ CCDS TP. HCM báo cáo tại buổi truyền thông [1600x1200]
Ông Dương Minh Quang – Trường phòng Kế hoạch – Tài vụ báo cáo tại buổi truyền thông