HUYỆN CẦN GIỜ: KIỂM TRA CÁC KHU PHỐ, ẤP KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN

0
62

Tháng 01/2016, Phòng Y tế tổ chức đoàn kiểm tra đối với các khu phố, ấp trên địa bàn huyện không có trường hợp sinh con thứ 3 trong năm 2015. Qua kiểm tra, Phòng Y tế trao đổi với lãnh đạo xã, thị trấn, thông qua phong trào thi đua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa để tiếp tục duy trì và nhân rộng các khu phố, ấp không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên trong những năm tiếp theo.

Phòng Y tế thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục về quy trình kiểm tra và đã hoàn thành việc đề xuất thành phố để công nhận, khen thưởng các khu phố, ấp không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2015 và hai năm liên tục 2014 – 2015.

TRẦN KIM HOÀNG

Kiểm tra Tam Thôn Hiệp [1600x1200]

Kiểm tra ấp Trần Hưng Đạo –  xã Tam Thôn Hiệp