QUẬN 5: Họp mặt Tất Niên năm 2015

0
57

Ngày 26/01/2016, Phòng Y tế tổ chức Họp mặt cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình các phường tại Khu du lịch Bình Xuyên.

Tham dự buổi họp mặt có: Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế cùng các cán bộ làm công tác bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế của quận và 15 phường.

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Phương Thúy đã tổng kết các hoạt động công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trong năm 2015. Qua đó đánh giá những mặt làm được và hạn chế, tồn tại, cũng như khó khăn để cán bộ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cùng góp ý kiến thảo luận, phân tích những khó khăn đề ra giải pháp triển khai có hiệu quả cho công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trong năm 2016./.

Lê Thị Ánh Tuyết – Chuyên viên Phòng Y tế

2 [1600x1200]

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế cùng các cán bộ chuyên trách