Việt Nam thực hiện có hiệu quả chính sách kế hoạch hóa gia đình

0
92

Chính sách kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam được quốc tế đánh giá là đã triển khai hiệu quả trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên, thách thức về vấn đề dân số vẫn còn, đó là tận dụng cơ cấu dân số vàng, cải thiện hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh…


Đại biểu dự Hội nghị Kế hoạch hóa gia đình tại Bali, Indonesia.

Đại biểu dự Hội nghị Kế hoạch hóa gia đình tại Bali, Indonesia.

Đây cũng là các mục tiêu của Hội nghị Kế hoạch hóa gia đình vừa khai mạc ngày 25/1 tại Bali, Indonesia. Hội nghị do Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình Indonesia, Viện Kế hoạch hóa gia đình Bill và Melinda Gates tổ chức.

Được tổ chức 2 năm một lần, chủ đề của hội nghị năm nay là “Hành động toàn cầu, cam kết địa phương”. Hội nghị bàn về các vấn đề như hợp tác Nam – Nam để tận dụng thời kỳ dân số vàng, tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình thông qua các tổ chức tôn giáo, các sáng kiến hỗ trợ tài chính cho công tác dân số kế hoạch hóa gia đình… Ở Việt Nam, số liệu từ các cuộc điều tra về dân số cho thấy mức sinh đã giảm một cách vững chắc và đã xuống dưới mức sinh thay thế vào năm 2013.

Ông Lê Cảnh Nhạc – Tổng cục phó Tổng cục Dân số – cho biết: “Việt Nam mang đến Hội nghị Bali cam kết rất quan trọng trong việc tiếp tục cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và phương tiện tránh thai, xã hội hóa phương tiện tránh thai”.

Việt Nam đã bước vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình, tài trợ quốc tế cho công tác kế hoạch hóa gia đình đang bị cắt giảm. Tình hình mới đòi hỏi Việt Nam có những cách làm mới để công tác kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản được thực hiện một cách hiệu quả.

Quỹ Dân số LHQ UNFPA dự báo, với sự suy giảm mức sinh nhanh chóng và tuổi thọ trung bình ngày càng tăng cao, dân số Việt Nam đang già hóa rất nhanh, thời kỳ dân số vàng sẽ không kéo dài. UNFPA khuyến cáo Việt Nam cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kế hoạch hóa y tế, trong đó nhấn mạnh việc chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm tận dụng cơ cấu dân số vàng hiện nay.

Theo VTV