Quận Tân Phú: TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CỘNG TÁC VIÊN

0
44

Từ  ngày 18 đến ngày 22/3/2016, Phòng Y tế tổ chức 2 lớp tập huấn (2 ngày/lớp) chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 11 phường tại hội trường Ủy ban nhân quận và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận với kinh phí 16 triệu đồng.

Tham gia lớp tập huấn có: Ông Đặng Phi Yến – Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình thành phố; Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Từ Dũ; Bà Đỗ Thị Hòa – Phó Trưởng khoa Sức khoẻ sinh sản – Trung tâm Y tế Dự phòng quận và hơn 400 cộng tác viên.

Trong thời gian 2 ngày cộng tác viên được tập huấn 2 chuyên đề gồm: kiến thức về sức khỏe tiền thai, quy trình sàng lọc trước sinh – sơ sinh, làm mẹ an toàn; kiến thức về sức khoẻ sinh sản – tiền hôn nhân, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS.

Trong quá trình tập huấn cộng tác viên đã thảo luận, trao đổi sôi nổi, thẳng thắn với báo cáo viên những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc sau mỗi nội dung tập huấn.

Công tác tập huấn cộng tác viên là kế hoạch hoạt động thường niên của Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận, được Thường trực Ủy  ban nhân dân quận hỗ trợ kinh phí hàng năm nhằm xây dựng mạng lưới cộng tác viên có năng lực và tâm huyết với công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Phạm Thị Bước

HINH 2 [1600x1200]

Ông Đặng Phi Yến – Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình thành phố tại buổi tập huấn

DSC04506 [1600x1200]
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Từ Dũ

DSC04524 [1600x1200]
Bà Đỗ Thị Hòa – Phó Trưởng khoa Sức khoẻ sinh sản – Trung tâm Y tế Dự phòng quận