Tọa đàm về truyền thông dân số sau Kết luận 119/KL-TW

0
62

GiadinhNet – Nhằm nâng cao năng lực truyền thông về chính sách dân số, sáng 6/4/2016, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã có cuộc Tọa đàm về truyền thông dân số sau Kết luận 119/KL-TW. Chủ trì cuộc tọa đàm là GS. Nguyễn Đình Cử nguyên Viện trưởng Dân số và các vấn đề xã hội, đến tham gia buổi tọa đàm còn có toàn thể cán bộ nhân viên của Tổng cục.

Trọng tâm của buổi Tọa đàm nói về vấn đề “Chương Trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và Truyền thông về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cần tiếp tục như thế nào? Bởi theo như GS. Nguyễn Đình Cử: “Thành công lớn cũng sinh ra những thách thức mới cần vượt qua và những cơ hội mới cần được tận dụng để phát triển bền vững. Do đó, chính sách truyền thông dân số cần phải được chú trọng sau những thành công đã đạt được hơn 55 năm qua.


GS. Nguyễn Đình Cử chủ trì tọa đàm về truyền thông dân số sau kết luận 119/KL-TW.

GS. Nguyễn Đình Cử chủ trì tọa đàm về truyền thông dân số sau kết luận 119/KL-TW.

Trong tọa đàm đã đưa ra những thách thức và cơ hội dựa theo kết luận 119/KL-TW đã chỉ rõ 6 điều như sau: Duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, điều chỉnh phân bổ dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số.

Theo Kết luận 119/KL-TW đã có sự đổi mới, đó là: “Chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển”. Ý nghĩa của Kết luận 119/L-TW: “Bẻ ghi” chính sách dân của Việt Nam, cách mạng trong chính sách, cần đổi mới và bổ sung kiến thức, nhận thức, kết luận 119/KL-TW tại thời điểm này của thế kỷ XXI cũng có ý nghĩa như Quyết định 216/CP của Hội đồng chính phủ về việc sinh đẻ có hướng dẫn ngày 26/12/1961, hy vọng Việt Nam sẽ có Nghị quyết 4 của TW khóa XII về “Dân số & Phát triển” tương tự như Nghị quyết 4 khóa VII về DS-KHHGĐ.

Và theo mô hình KAP thì truyền thông phải đi trước một bước – hai bước có nhiệm vụ thay đổi “nhận thức” và “tư duy” này. Đó cũng chính là lý do cần phải đẩy mạnh truyền thông và phải quyết liệt trong các chiến dịch tuyên truyền về chính sách dân số trong thời gian tới.

PV/Báo Gia đình & xã hội