QUẬN 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH NĂM 2016

0
47

Ngày 27/4/2016, Phòng Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2016.

Tham dự Hội nghị có: Bà  Phan Thị Loan – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và ông Đặng Phi Yến Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố; Bà Hồ Thị Hải – Phó trưởng phòng Y tế; Thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận, phường và cộng tác viên hơn 100 người.

Tại Hội nghị, bà Hồ Thị Hải triển khai nội dung Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 15/4/2016 về Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2016; bà Nguyễn Thị Nguyện – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4 phát biểu hưởng ứng chiến dịch..

Kết hợp với buổi hội nghị, Phòng Y tế tổ chức lễ ký kết liên tịch phối hợp với các ngành trong công tác truyền thông Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2016 với 07 đơn vị có liên quan gồm: Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng, Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp Phụ nữ, Quận Đoàn, Trung tâm Văn hóa và Phòng Tư pháp./.

Phòng Y tế

 20160427_081943[1] [1600x1200]

Bà Hồ Thị Hải – Phó trưởng phòng Y tế triển khai Chiến dịch tại hội nghị

20160427_082325[1] [1600x1200]
Bà Nguyễn Thị Nguyện – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4 phát biểu hưởng ứng chiến dịch

DSC05143 [1600x1200]
Bà  Phan Thị Loan – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và ông Đặng Phi Yến Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố chứng kiến lễ ký kết hợp đồng liên tịch