Phòng Y tế Quận 1 tổ chức giao ban công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

0
70

Ngày 07/6/2016, Phòng Y tế Quận 1 tổ chức họp giao ban với cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của 10 phường. Đây là cuộc họp được tổ chức định kỳ vào đầu tháng nhằm sơ kết, đánh giá việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong tháng vừa qua và triển khai nội dung công việc trong tháng tiếp theo.

Tại buổi họp, Phòng Y tế đã tổng kết lại những kết quả đạt được thông qua việc tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số đợt 1 năm 2016 diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5/2016. Nhìn chung 10 phường đã thực hiện tốt công tác tổ chức các hoạt động trước và trong chiến dịch; kết quả thực hiện chỉ tiêu chiến dịch đều đạt và vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Bên cạnh đó, Phòng Y tế nhấn mạnh công tác phục vụ cho việc đổi sổ A0 giai đoạn 2016-2020 được xác định là một trong những công tác trọng tâm trong tháng 6.

2016-06-07 09.20.08 [1600x1200]