QUẬN BÌNH THẠNH: TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

0
67

Nhằm hỗ trợ cơ sở khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới. Phòng Y tế Quận Bình Thạnh đã tổ chức kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2016 tại 20 phường (từ ngày  07/6/2016 đến ngày 17/6/2016).

Nội dung kiểm tra gồm: Tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2016; Sổ sách quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu; Công tác truyền thông, vãng gia, tư vấn; Tình hình cấp phát phương tiện tránh thai miễn phí (Sổ cấp phát thuốc uống ngừa thai và bao cao su miễn phí đến người dân do cộng tác viên Dân số quản lý); Tổ chức triển khai và kết quả thực hiện Chiến dịch đợt 1/2016; Công tác thu thập, tình hình cập nhật các thông tin biến động về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, đối chiếu số liệu giữa báo cáo, sổ A0 và kho dữ liệu điện tử Quận (Biên bản số liệu kho Dữ liệu điện tử Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phục vụ đổi sổ hộ giai đoạn 2016-2020).

Qua đợt kiểm tra, Phòng Y tế đã nhắc nhở, hướng dẫn các phường hoàn thiện những hồ sơ, sổ sách còn thiếu sót, giúp cán bộ chuyên trách và cộng tác viên đánh giá lại tiến độ hoạt động trong 6 tháng đầu năm, qua đó trao đổi với các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 20 phường đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm nhằm đạt kết quả tốt Chương trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2016 theo kế hoạch đã đề ra./.

DSC05536 [1600x1200]