Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030”

0
65

GiadinhNet – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030”.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch nhằm tăng cường tiềm lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực trình độ nghiên cứu chuyên sâu, đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu toàn diện về Dân số và Phát triển để cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu đề ra trong Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Nội dung Kế hoạch hướng đến mục tiêu đến năm 2025 cả nước có từ 2 đến 5 tổ chức đủ năng lực nghiên cứu chuyên sâu về Dân số và Phát triển; đến năm 2030 có từ 5 đến 8 tổ chức đủ năng lực nghiên cứu chuyên sâu về Dân số và Phát triển.

Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030” - Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, việc nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển là nhiệm vụ quan trọng đối với công tác dân số trong tình hình mới. Ảnh minh họa: N.Mai

Bên cạnh đó, có ít nhất 5 công bố về Dân số và Phát triển trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc ISI hoặc Scopus; 30 công bố trên các tạp chí khoa học trong nước; 5 nghiên cứu sinh thực hiện luận án, 15 thạc sỹ được đào tạo trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Kế hoạch.

Phấn đấu đến năm 2030, các nghiên cứu khoa học công nghệ về Dân số và Phát triển được nghiên cứu, phát triển ngang tầm khu vực và thế giới; một số công nghệ Y – sinh học chuyên sâu phục vụ việc tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được nghiên cứu, phát triển đạt trình độ ngang tầm thế giới được ứng dụng tại Việt Nam.

Cùng với đó, phấn đấu có ít nhất 10 công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc ISI hoặc Scopus; 30 công bố trên các tạp chí khoa học trong nước; 10 nghiên cứu sinh thực hiện luận án, 30 thạc sỹ được đào tạo trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Kế hoạch.

Ngoài ra, hình thành mạng lưới liên kết các cơ sở nghiên cứu, các nhà khoa học về Dân số và Phát triển trong nước và quốc tế. Tăng cường chia sẻ, phổ biến và phối hợp thực hiện các nghiên cứu khoa học và đào tạo. Hình thành cơ sở dữ liệu Dân số và Phát triển phục vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách về Dân số và Phát triển.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu về Dân số và Phát triển thông qua việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước về Dân số và Phát triển cho cán bộ nghiên cứu, quản lý trong lĩnh Y tế – Dân số.

Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030” - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu về Dân số và Phát triển. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu về Dân số và Phát triển…

Ngoài ra, tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Dân số và Phát triển. Tiến hành nghiên cứu toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số và quan hệ, tác động của dân số với phát triển kinh tế-xã hội, chú trọng về các mặt: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hài hoà, hợp lý; lồng ghép yếu tố dân số vào kế hoạch phát triển của từng ngành, từng lĩnh vực; nâng cao chất lượng dân số…

Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước về Dân số và Phát triển. Tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa Dân số và Phát triển phục vụ xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển ngành, lĩnh vực; phát triển kinh tế – xã hội địa phương và quản lý điều hành công tác dân số.

Phát triển công nghệ y – sinh học nhằm tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh ngang tầm khu vực và thế giới; dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…

Hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành Dân số và Phát triển kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; bảo đảm cung cấp đủ các thông tin, số liệu phục vụ nghiên cứu và lồng ghép yếu tố dân số vào công tác lập kế hoạch phát triển ở các ngành, các cấp.

Cùng với đó, hình thành mạng lưới liên kết giữa cơ sở nghiên cứu và nhà khoa học về Dân số và Phát triển tại Việt Nam; tăng cường truyền thông về Dân số và Phát triển đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế trong nghiên cứu về Dân số và Phát triển.

Mai Thùy