Chuẩn y Cấp ủy Chi bộ Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

0
69

Ngày 25 tháng 02 năm 2020, Chi bộ Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Phước Lập, Ủy viên Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy Sở Y tế trao hoa chúc mừng cấp ủy khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Căn cứ kết quả Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 380-QĐ/ĐU ngày 04 tháng 3 năm 2020 chuẩn y Cấp ủy Chi bộ Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Cấp ủy Chi bộ Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 03 đồng chí. Đồng chí Phạm Chánh Trung giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Quốc Hải giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Trần Thị Ngọc Yến – Ủy viên.

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Lệ công bố Quyết định chuẩn y Cấp ủy Chi bộ Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025