Giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới

0
74
Ngày 10/4, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Chính phủ Na Uy công bố chương trình “Giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và các thực hành có hại ở Việt Nam” được thực hiện trong 3 năm 2020 -2022.

Mục đích của chương trình này nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện khung chính sách, luật pháp và chương trình hiện tại giúp ngăn chặn và chấm dứt việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới.  Chương trình tính đến các chiến dịch truyền thông thay đổi các chuẩn mực xã hội về việc ưa thích con trai, hạ thấp giá trị của con gái. Ngoài ra, chương trình giúp nâng cao năng lực cho phóng viên báo chí và truyền hình; thực hiện các chương trình làm cha trách nhiệm; tăng cường cơ chế điều phối liên ngành trong việc giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới. Số liệu thu thập được từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở mà Việt Nam đã thực hiện thành công năm 2019 sẽ được phân tích sâu hơn để xây dựng chuyên khảo về lựa chọn giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới.

Thông tin chi tiết xem tại đây