Quận 4 triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS – KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số; Các hoạt động Truyền thông – Giáo dục theo định hướng Dân số và Phát triển năm 2020

0
53

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 17/4/2020 của Ban chỉ đạo Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Quận 4 về triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2020, Chiến dịch này nhằm thực hiện chỉ tiêu các gói dịch vụ đề ra như: Kế hoạch hóa gia đình, khám phụ khoa, sàng lọc trước sinh, khám sức khỏe tiền hôn nhân và đẩy mạnh cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biết về những vấn đề Dân số/Sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình và các nội dung nâng cao chất lượng dân số cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn.

Đ/c Lê Thị Kim Hương, Phó Trưởng Phòng Y tế Quận 4 triển khai các nội dung Chiến dịch trong cuộc họp giao ban tháng 5/2020

Để thực hiện các chỉ tiêu Chiến dịch, từ 01/5 đến 30/5/2020 tại 15 phường công tác tuyên truyền, vận động người dân được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức giúp người dân được tiếp cận với các gói dịch vụ trong Chiến dịch, góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch hóa gia đình và chỉ tiêu Truyền thông – Giáo dục năm 2020.

Đ/c Lê Thị Kim Hương, Phó Trưởng Phòng Y tế Quận 4 dự hội nghị triển khai Chiến dịch tại các phường
Hoạt động truyền thông Chiến dịch tại các phường