Phòng Y tế huyện Cần Giờ kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2020

0
64

Tháng 07/2020, Phòng Y tế huyện thực hiện kiểm tra tại 07/07 xã, thị trấn về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2020. Qua công tác kiểm tra, Phòng Y tế đánh giá tình hình hoạt động đội ngũ cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng Dân số, hậu cần phương tiện tránh thai và tiến độ thực hiện chỉ tiêu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng số trẻ được sinh ra từ đầu năm đến nay có 335 trẻ, giảm 07 trẻ so với cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 7,16% (tăng 0,53% so với cùng kỳ năm 2019); Tỷ số giới tính khi sinh đạt 109 bé trai/100 bé gái; Tỷ lệ sàng lọc trước sinh là 90,26 % và sàng lọc sơ sinh là 92,54 %; chỉ tiêu vận động nam, nữ thanh niên tham gia khám Sức khỏe trước khi kết hôn, đạt 42,85 %.

Bên cạnh, Phòng Y tế tập trung giám sát việc tăng cường rà soát, cập nhật, bổ sung nhân khẩu, hộ dân cư vào Kho dữ liệu điện tử nhằm phục vụ tốt công tác triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện Cần Giờ. Đồng thời, đối chiếu số liệu nhân khẩu thực tế thường trú và hộ dân cư giữa Chi cục Thống kê huyện và Công an huyện nhằm giảm chênh lệch số liệu qua cuộc tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

Tại buổi kiểm tra, Phòng Y tế lắng nghe những khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời giải quyết các ý kiến, đề xuất của Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình các xã, thị trấn và mạng lưới cộng tác viên.

Thanh Tuyền