Năm 2034, sẽ có 1,5 triệu nam giới Việt Nam có nguy cơ ‘ế’ vợ

0
43

Năm 2019 thiếu hụt gần 46.000 trẻ em gái

Đây là thông tin được Tổng cục Thống kê cho biết tại Hội nghị Công bố kết quả nghiên cứu chuyên sâu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ngày 18/12. Số liệu điều tra cho thấy, Việt Nam đang ngày càng mất cân bằng giới tính.

Tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) năm 2019 là 111,5 bé trai/100 bé gái. TSGTKS ở Việt Nam cao hơn mức sinh học tự nhiên (104-106 trai/100 bé gái) cho thấy có khoảng 45.900 trẻ em gái bị thiếu hụt năm 2019. Số lượng trẻ em gái thiếu hụt chiếm 6,2% số lượng trẻ em gái sinh ra.

Thông tin chi tiết xem tại đây