Giải bài toán ‘già hóa dân số’

0
24

Người Việt thường có tư tưởng “già cậy con”, nhưng cuộc sống hiện đại không có gì đảm bảo con cái sẽ chịu nuôi dưỡng cha mẹ khi về già.

Hiện nay, số lượng người cao tuổi ngày càng cao hơn trước. Cung cấp những giá trị xã hội cho người cao tuổi nghĩa là khi nghỉ hưu, họ sẽ nhận lương hưu được cung cấp bởi nhà nước. Bên cạnh đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe của ngành y tế cũng phục vụ lợi ích cho người cao tuổi, bảo đảm cho những người dễ bị tổn thương nhất về sức khỏe được chăm sóc đầy đủ nhất. Bên cạnh vai trò của nhà nước, gia đình cũng đóng góp hết sức quan trọng đối với người cao tuổi. Nó gắn liền với văn hóa người Việt trong tiềm thức: “trẻ cậy cha, già cậy con”.

Thông tin chi tiết xem tại đây