Tập huấn đổi sổ ghi chép ban đầu công tác Dân số cho Cộng tác viên thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện năm 2022

0
66

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-CCDS ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố về việc tập huấn đổi sổ ghi chép ban đầu Dân số cho cộng tác viên thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện năm 2022. Thời gian tập huấn từ tháng 9/2022 đến tháng 10/2022 cho gần 1.700 cộng tác viên tham dự nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ về ghi chép Phiếu thu tin, trang Sổ A0 và cập nhật Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cho cộng tác viên với các nội dung:

  1. Triển khai Thông tư 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế về Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.
  2. Hướng dẫn thực hiện hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế.
  3. Hướng dẫn quy trình thực hiện Đổi Sổ ghi chép ban đầu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2022-2025.

Sau khi hoàn thành tập huấn, đội ngũ Cộng tác viên dân số có trách nhiệm thực hiện việc rà soát cập nhật báo cáo thu tin kịp thời các thông tin biến động mới của hộ dân cư trên dịa bàn theo đúng hướng dẫn và triển khai hệ thống biểu mẫu báo cáo quy định của Bộ Y tế.

Tập huấn tại thành phố Thủ Đức

Tập huấn tại Quận Bình Thạnh

Tập huấn tại Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

Tập huấn tại huyện Củ Chi

Tập huấn tại Quận Gò Vấp

Tập huấn tại huyện Bình Chánh