PYT Quận 6: Tổ chức tập huấn kiến thức đổi Sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên dân số 14 phường

0
76

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2022,  Phòng Y tế Quận 6 tổ chức Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ về cập nhật thông tin biến động của hộ dân cư, cách ghi chép phiếu thu tin, trang sổ A0 và cập nhật thông tin vào hệ thống thông tin chuyên ngành (HTTT) phục vụ công tác đổi Sổ ghi chép ban đầu về Dân số giai đoạn 2021-2025.

Đến tham dự Hội nghị tập huấn có Bà Trần Thị Ngọc Yến – Trưởng Phòng Dân số – KHHGĐ thuộc Chi cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình Thành phố cũng là báo cáo viên của hội nghị tập huấn.Về phía Quận có Bà Lê Thị Thanh Thảo – Phó Trưởng phòng Y tế Quận 6 cùng 206 người là cán bộ chuyên trách dân số và lực lượng cộng tác viên dân số 14 phường.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn cộng tác viên Dân số