THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ NĂM 2024

0
103

Xác định chất lượng hoạt động của lực lượng cộng tác viên dân số ảnh hưởng quan trọng đến kết quả thực hiện công tác dân số của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã chủ động đầu tư kinh phí tổ chức tập huấn cho lực lượng cộng tác viên dân số nhằm trang bị kiến thức, nâng cao chuyên môn để thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới.

Từ ngày 02/5/2024 đến ngày 10/5/2024 thành phố Thủ Đức tổ chức 03 lớp tập huấn bồi dưỡng cho gần 300 cộng tác viên dân số trên địa bàn 34 phường của thành phố Thủ Đức.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung – Phó trưởng Phòng Y tế phát biểu khai mạc

Ở mỗi lớp tập huấn đều có sự hỗ trợ nhiệt tình từ Báo cáo viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh đó có sự tham gia tương tác giữa cộng tác viên cùng báo cáo viên, tích cực trao đổi, chia sẻ, tạo nên không khí sôi nổi cho các lớp tập huấn.

Qua đợt tập huấn các Cộng tác viên dân số đã được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể tự tin thực hiện tốt công tác dân số được giao, góp phần hoàn thành các nội dung hoạt động công tác dân số trên địa bàn thành phố Thủ Đức./.

Nguồn: Phòng Y Tế TP Thủ Đức