Trang chủ Tin chuyên nghành Quy mô Dân số TP HCM: Nhu cầu tăng quy mô dân số lớn

TP HCM: Nhu cầu tăng quy mô dân số lớn

0
349

(NLĐO) – Nếu đáp ứng toàn bộ yêu cầu của các quận, huyện, tổng quy mô dân số toàn đồ án quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040 là hơn 16,8 triệu người, vượt qua tổng quy mô dân số được phê duyệt.

Sau cuộc họp về dữ liệu dân số phục vụ công tác nghiên cứu đồ án quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đã có kết luận.

Theo đó, UBND các quận, huyện có đề xuất tăng quy mô dân số để phục vụ cho việc phát triển kinh tế- xã hội tại các địa phương.

Tuy nhiên, quy mô dân số trên toàn thành phố theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2021 là 14 triệu người.

Theo đề xuất của các địa phương thì tổng quy mô dân số của TP HCM đến năm 2040 là hơn 16,8 triệu người.

Do đó, việc phân bố dân số trên đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 cho các địa phương cần được nghiên cứu kỹ. Cần có sự trao đổi góp ý, thống nhất của các quận, huyện liên quan, cũng như đơn vị tư vấn lập đồ án.

Để việc phân bố dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế của các địa phương và nhiệm vụ quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu cần rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh lại bảng tiêu chí phân loại theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời, rà soát cụ thể các hạng mục chấm điểm đảm bảo hợp lý, phản ảnh đúng tình hình thực tế tại các địa phương.

Thông tin chi tiết xem tại đây.