Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số năm 2023

0
5014

Sáng ngày 08/9/2023, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số năm 2023.

Đến tham dự lễ khai giảng có bà Trần Hoàng Thùy Trang, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục DS-KHHGĐ, đại diện lãnh đạo Phòng Y tế 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức và 110 học viên là công chức, viên chức các phòng chuyên môn trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ, chuyên viên làm công tác DS-KHHGĐ thuộc Phòng Y tế cấp huyện và các cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ cấp xã trên địa bàn Thành phố.

Bà Trần Hoàng Thùy Trang, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố phát biểu tại lễ khai giảng.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 14 tuần. Trong đó  có 09 tuần học thực hành và lý thuyết trên lớp, 04 tuần thực tập tại địa phương  và 01 tuần ôn tập, kiểm tra, bế giảng lớp học.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức dân số năm 2023

Thông qua lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác Dân số; nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao về công tác Dân số tại cơ sở./.

Thanh Hằng