QUẬN BÌNH TÂN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ NĂM 2023

0
5264

Để nâng cao năng lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao cho Cộng tác viên Dân số trên địa bàn quận Bình Tân.

 Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố phối hợp với Phòng Y tế quận Bình Tân tổ chức tập huấn phương pháp ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ; Truyền thông các kiến thức về chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi, … cho 180  cộng tác viên của 10 phường trên địa bàn quận từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Một số hình ảnh của các buổi tập huấn

Bà Trần Thị Ngọc Yến – Trưởng phòng Dân số Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố hướng dẫn cộng tác viên các nội dung ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ

          Bà Ngô Thị Thanh Thảo –  Phó Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố hướng dẫn các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn

Bà Trần Thị Hồng –  Phó Trưởng phòng khám sức khỏe sinh sản Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố hướng dẫn các nội dung nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên dân số năm 2023