Bệnh viện Quận 12 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân

0
86