Home » Tin Tức » Tin tức khác » Phấn đấu đạt 90% tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế

Phấn đấu đạt 90% tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm không chỉ của mỗi người dân mà còn cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó ngành y tế là nòng cốt. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết số 20/NQ-TW 2017 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới với mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Thông tin chi tiết xem tại:

http://suckhoedoisong.vn/phan-dau-dat-90-ti-le-hai-long-cua-nguoi-dan-voi-dich-vu-y-te-n139031.html

 

Các tin khác

1