THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ TRỌN GÓI VẬT TƯ TIÊU HAO

0
130

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá trọn gói vật tư tiêu hao 

 

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp.

 

Hiện tại Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình xây dựng kế hoạch mua sắm gói vật tư tiêu hao năm 2023.

Kính mời Quý công ty, đơn vị quan tâm và có đủ năng lực cũng như khả năng đáp ứng những yêu cầu đặt ra, gửi hồ sơ trực tiếp về Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

– Tên đơn vị mời thầu: Phòng khám Sức khoẻ sinh sản – Kế hoạch hoá gia đình.

– Loại gói thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

– Nội dung gói thầu: Mua sắm gói vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám, xét nghiệm và điều trị các bệnh phụ khoa thông thường cho nữ công nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

– Hồ sơ tham gia thầu bao gồm:

+ Mẫu báo giá vật tư tiêu hao năm 2023 (Theo mẫu đính kèm);

+ Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà cung cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp; Đăng ký mã số thuế và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (Còn hiệu lực);

+ Văn bản chứng minh đơn vị có chức năng trong việc chào giá tương ứng.

– Thời gian nhận báo giá: Từ ngày phát hành Thông báo chào giá đến hết ngày 12/5/2023.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ về Phòng khám Sức khoẻ sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình (Địa chỉ: 823 Hồng Bàng, Phường 9, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) – Số điện thoại: 028 39606320.

Lưu ý:

Hồ sơ chào giá phải bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ:

Nội dung tham gia chào giá theo Thông báo số 07/TB-PK ngày 04/5/2023 của Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Trần Thị Ngộ

 

 

 

Đính kèm: