THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

0
181

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-SYT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 của Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình;

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023 của Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, cụ thể như sau:

STTHọ và Tên

Ngày tháng năm sinh

Chuyên ngànhVị trí trúng tuyển
 

01

Lưu Thị Ngọc Châu14/6/1982Y đa khoaBác sĩ

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyền phải đến Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ) để hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ tuyển dụng gồm có:

  1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bảng chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
  2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;
  4. Bản sao giấy khai sinh hoặc căn cước công dân;
  5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

  1. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình gửi văn bản đề nghị Sở Y tế ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển theo quy định./.