THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH

0
122

Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2022, cụ thể như sau:
1. Thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch:
– Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2022 (thứ tư).
– Địa điểm: Hội trường lầu 2, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. Địa chỉ: Số 250 Pastuer, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Hình thức kiểm tra sát hạch:
– Phỏng vấn trực tiếp và chấm điểm phỏng vấn theo nguyên tắc mỗi thí sinh dự thi phải có ít nhất 02 thành viên trở lên chấm điểm.
– Mỗi thí sinh có 10 phút để chuẩn bị, được tính kể từ khi bốc thăm xong câu hỏi kiểm tra, sát hạch.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Nội dung kiểm tra sát hạch:
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, cụ thể:
3.1. Kiến thức chung áp dụng cho tất cả vị trí: 40 điểm, gồm các nội dung:
– Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
– Quy tắc ứng xử đối với nhân viên ngành Y tế;
– Các vấn đề về dân số hiện nay.
3.2. Kiến thức chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng: 60 điểm, gồm các nội dung:
– Chỉ đạo tuyến: 12 điều Y đức của nhân viên ngành Y tế (Ban hành theo Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế); Quản lý chất thải y tế theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên Môi trường; Các chương trình sức khỏe và các lĩnh vực về dân số.
– Hành chính: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; các văn bản quy định về lĩnh vực dân số.
4. Các yêu cầu đối với thí sinh
– Đề nghị các thí sinh có mặt tại địa điểm kiểm tra sát hạch trước 30 phút để sinh hoạt nội quy xét tuyển vòng 2. Trường hợp thí sinh đi trễ hoặc vắng mặt xem như tự ý không tham gia kỳ kiểm tra sát hạch xét tuyển và sẽ được Hội đồng lập biên bản ghi nhận.
– Chứng minh nhân thân: Thí sinh phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân để trình cho Hội đồng tuyển dụng và Ban Kiểm tra sát hạch khi vào phòng phỏng vấn.
– Đề nghị các thí sinh ăn mặc lịch sự, tác phong nghiêm túc.

Văn bản có dấu (đính kèm)