KẾ HOẠCH SỐ 2314/KH-UBND NGÀY 08/7/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021-2025

0
21

Kế hoạch số 2314/KH-UBND ngày 08/7/2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Thực hiện Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025. File đính kèm tại đây.