KẾ HOẠCH SỐ 1522/KH-UBND NGÀY 17/4/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2030

0
22

Kế hoạch số 1522/KH-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. File đính kèm tại đây.