QUYẾT ĐỊNH 945/QĐ-UBND NGÀY 17/3/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ KIỆN TOÀN VÀ ĐỔI TÊN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

0
46

Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển. File đính kèm tại đây.