Tài liệu tham khảo

Quyết định 1588/QĐ-BYT ngày 07/4/2020 của Bộ Y tế
Công văn số 1879/SYT-NVY ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Sở Y tế về tăng cường công t ác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn TPHCM
Công văn số 943/TCDS-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Dân số , Bộ Y tế về sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW
Nghị quyết 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chínhnh phủ
Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, ngày 06/7/2017
Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, ngày 25/10/2017 về Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới
Những người có cân nặng lúc sinh thấp có thể ít năng động hơn trong những năm tháng về sau Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí “Medicine & Science in Sports & Exercise”, sử dụng dữ liệu từ Thống kê Quốc gia về Sức khoẻ và Sự phát triển của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa (Medical Research Council – MRC),..
QUẬN 8: HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN – TIỀN HÔN NHÂN Ngày 02/10/2015, Phòng Y tế tổ chức hội thi tìm hiểu về kiến thức Sức khỏe sinh sản - Tiền hôn nhân cho cán bộ công đoàn cơ sở, công chức tại hội trường Trung tâm Y tế Dự phòng...
Nghị định 39 ngày 37-4-2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo..
Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ
Trang 1 trong tổng số 212
1