Trang chủThư viện tài liệuTài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Quyết định 1588/QĐ-BYT ngày 07/4/2020 của Bộ Y tế

Quyết định 1588/QĐ-BYT ngày 07/4/2020 của Bộ Y tế về "Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe Người cao tuổi, người mắc bệnh...

Công văn số 1879/SYT-NVY ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Sở Y tế về tăng cường công t ác chăm sóc sức...

Công văn số 1879/SYT-NVY ngày 11 tháng 4 năm 2019 của  Sở Y tế về tăng cường công t ác chăm sóc sức khỏe...

Công văn số 943/TCDS-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Tổng cục Dân số , Bộ Y tế về sắp xếp bộ...

Công văn số 943/TCDS-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2018 của  Tổng cục Dân số , Bộ Y tế về sắp xếp bộ máy...

Nghị quyết 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chínhnh phủ

Nghị quyết 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về ban hành Chương trình hành động của Chínhnh phủ thực hiện Nghị quyết số  21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của...

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, ngày 06/7/2017

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, ngày 06/7/2017 về chế độ hỗ trợ thực hiện công tác Dân số...

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, ngày 25/10/2017 về Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa...

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, ngày 25/10/2017 về Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII...

Những người có cân nặng lúc sinh thấp có thể ít năng động hơn trong những năm tháng về sau

ThS. BS. Lê Phạm Thu Hà Bộ môn Nhi ĐHYD TP.HCMNhững người có cân nặng lúc sinh thấp thường ít khả năng giỏi các môn...

QUẬN 8: HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN – TIỀN HÔN NHÂN

Ngày 02/10/2015, Phòng Y tế tổ chức hội thi tìm hiểu về kiến thức Sức khỏe sinh sản - Tiền hôn nhân cho cán...

Nghị định 39 ngày 37-4-2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo..

Nghị định 39 ngày 37-4-2015 quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi...

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ ban hành qui định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là...

Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 12/3/2015 của Bộ Y tế

Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 12/3/2015 của Bộ Y tế về phê duyệt Đề án "Xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và...

Sơ cấp cứu nạn nhân bị bỏng

Bỏng xảy ra khi da tiếp xúc với nhiệt độ cao từ 600C trở lên. Có nhiều trường hợp bỏng nhẹ nhưng nếu sơ...