Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 12/3/2015 của Bộ Y tế

0
163

Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 12/3/2015 của Bộ Y tế về phê duyệt Đề án "Xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020".

Download tại đây