Phúc tra công nhận phường-xã, thị trấn, khu phố-ấp không có trường hơp sinh con thứ 3 trở lên năm 2011.

0
83

Bà Tô Thị Kim Hoa - Phó Giám Đốc Sở Y Tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ kết luận tại buổi phúc tra phường 4 quận 10 ngày 7/6/2012

Bà Tô Thị Kim Hoa – Phó Giám Đốc Sở Y Tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ kết luận tại buổi phúc tra phường 4 quận 10 ngày 7/6/2012

Căn cứ quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 14/06/2006 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành chính sách về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010. Nhằm thực hiện chính sách khen thưởng phường – xã, thị trấn, khu phố – ấp không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2011 và hai năm liên tục 2010 – 2011.

Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình thành phố đã ban hành công văn số 43/CCDS ngày 21/3/2012 hướng dẫn chi tiết việc kiểm tra, đề xuất công nhận phường – xã, thị trấn, khu phố – ấp cho phòng Y tế 24 quận-huyện.

Từ 21/5 đến 30/6/2012, Chi cục tiến hành triển khai hoạt động phúc tra phường – xã, thị trấn, khu phố – ấp thuộc các quận – huyện đăng ký đủ điều kiện trong năm 2011 và hai năm liên tục 2010 – 2011 để đề nghị khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7/2012.