Tập huấn bảng kiểm viên uống tránh thai-kiến thức về tư vấn các biện pháp tránh thai và kế hoạch hóa gia đình-tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai năm 2012.

0
245

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ). Năm 2012, Chi cục DS – KHHGĐ thành phố tổ chức các lớp tập huấn sử dụng bảng kiểm viên uống tránh thai – Kiến thức về tư vấn các biện pháp tránh thai & Kế hoạch hóa gia đình – Tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai năm 2012.


Bác sĩ Trần Văn Trị – Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ hướng dẫn lý thuyết tại Bình Thạnh ngày 17/5/2012

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc viên uống tránh thai, phương pháp quản lý đối tượng thực hiện KHHGĐ, cập nhật các chế độ chính sách mới, đồng thời nâng cao năng lực tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai năm 2012, đặc biệt đảm bảo cho việc hướng dẫn khách hàng sử dụng thuốc viên uống tránh thai được an toàn và hiệu quả.


Hướng dẫn thảo luận nhóm về Bảng kiểm viên uống tránh thai

Tham dự lớp tập huấn gồm 1.420 cộng tác viên và đội ngũ cán bộ chuyên trách DS – KHHGĐ phường – xã, thị trấn mới, ưu tiên những người chưa được tập huấn, còn yếu về kiến thức và kĩ năng. Thời gian thực hiện từ ngày 26/04/2012 đến ngày 06/07/2012 với tổng số 36 lớp tổ chức tại 24 quận – huyện.