HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

0
182

Thực hiện  nội dung Thư mời số 117-TM/ĐU ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế tham dự Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh năm 2023. Sáng ngày 25/5/2023, Chi bộ Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tổ chức điểm cầu tiếp sóng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại điểm cầu tổ chức tiếp sóng có sự tham dự của đồng chí Phạm Chánh Trung, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và sự tham gia của toàn thể đảng viên, đoàn viên, thanh niên Chi cục.

Hội nghị với các nội dung quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Hình ảnh đảng viên, đoàn viên Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tham dự Hội nghị