Mức chi trả thu nhập tăng thêm năm 2020 cho công chức tại TP.HCM

0
65

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, mức chi trả thu nhập tăng thêm năm 2020 được sửa đổi như sau:

Từ năm 2020 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 54/2017/QH14: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương đã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính phủ).

Thông tin chi tiết xem tại đây