Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 10/4/2020

0
38

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 10/4/2020 như sau:

Tình hình dịch bệnh COVID-19:

-Tổng số trường hợp COVID-19 xác định đến ngày 10/4/2020: 54 trường hợp, trong đó có 37 ca đã xuất viện (03 ca ban đầu, giai đoạn 1; 34 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126, BN 142, BN 150, BN 152, BN 153, BN 159, BN 160, BN203, BN234).

– Trong ngày 10/4/2020, dự kiến có 02 BN sẽ xuất viện gồm BN157 và BN171.

– Tình hình sức khỏe của người bệnh: BN 91 hiện tại mạch, huyết áp ổn định, đang được tiếp tục điều trị ECMO, hỗ trợ thở máy. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị.

– Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh đến ngày 09/4/2020 đang được theo dõi: 6.396 trường hợp

– Số trường hợp nghi ngờ trong ngày 09/4/2020có 03 trường hợp, đã lấy mẫu và chờ kết quả.

Tình hình giám sát người về từ vùng dịch:

1. Tình hình cách ly tập trung

Tại khu cách ly tập trung của thành phố

– Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 484 trường hợp, gồm:

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi: 39 trường hợp, gồm 18 trường hợp được cách ly tại Khu A và 21 trường hợp được cách ly tại khu C

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 16 trường hợp.

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 01 trường hợp.

+ Tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Trường Quân khu 7 – Quận 12: 08 trường hợp.

+ Tại Cần Giờ: 00 trường hợp, khu khách sạn Phương Nam có 00 trường hợp, Resort Cần Giờ có 00 trường hợp, Khu Resort Mangrove: 00 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Ký túc xá trường Đại học Quốc gia Tp.HCM – Thủ Đức: 207 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của Quân đoàn 4: 00 trường hợp.

+ Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học (cơ sở 2): 187 trường hợp.

+ Học viện chính trị khu vực 2 (quận 9): 26 trường hợp

Tại khu cách ly tập trung của quận, huyện:

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 09/4/2020: 1.686 trường hợp, trong đó 1.623 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 09/4/2020 hiện còn theo dõi 63 trường hợp.

2. Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 09/4/2020: 7.151 trường hợp, trong đó 6.084 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 09/4/2020 còn đang theo dõi 1.067 trường hợp.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố