Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 14/5/2020

0
42

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 14/5/2020 như sau:

Tình hình dịch bệnh COVID-19:

Tổng số trường hợp COVID-19 xác định đến ngày 14/5/2020: 55 trường hợp.

– Trong đó có 53 trường hợp đã xuất viện (03 ca ban đầu, giai đoạn 1; 50 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97,  BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126,  BN 142, BN 150, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204, BN234, BN 127, BN143, BN158, BN 236, BN 248, BN 206, BN 92, BN 207, BN 151, BN 224 BN 124, BN 235). Các bệnh nhân đều được giám sát, kiểm tra sức khỏe tại nhà.

– Có 03 bệnh nhân hiện đang điều trị, gồm:

+ Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM: hiện tại, tình trạng bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục thở máy, mở khí quản (N21), lọc máu, bơm rửa màng phổi, tiên lượng xấu.

+ Bệnh nhân 271 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, tình trạng sức khỏe ổn định.

+ Bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu  lên TP.HCM) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, hiện tại tỉnh, còn ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tình hình giám sát người về từ vùng dịch:

1. Tình hình cách ly tập trung

Tại khu cách ly tập trung của thành phố

– Tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 95 trường hợp gồm:

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 58 trường hợp;

+ Trường Thiếu Sinh Quân Củ Chi (Khu C): 13 trường hợp.

+ Tại Khách sạn Mangrove huyện Cần Giờ: 15 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 08 trường hợp.

+ Khu cách ly của Bệnh viện nhân dân 115: 01 trường hợp (chuyển từ khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè).

Tại khu cách ly tập trung của quận, huyện:

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến chiều ngày 13/5/2020: 1.930 trường hợp, trong đó 1.919 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 13/5/2020 hiện đang còn theo dõi 11 trường hợp.

2. Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 13/5/2020: 11.609 trường hợp, trong đó 11.532 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 13/5/2020 hiện còn đang theo dõi 77 trường hợp.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố