Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 20/5/2020

0
36

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 20/5/2020 như sau:

Tình hình dịch bệnh COVID-19:

Tổng số trường hợp COVID-19 xác định đến ngày 20/5/2020: 58 trường hợp (gồm 57 trường hợp của TP.HCM và 01 trường hợp được chuyển từ tỉnh về TP.HCM).

– Trong đó có 53 trường hợp đã xuất viện đợt 1 (03 ca ban đầu, giai đoạn 1; 50 ca mới: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97,  BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126,  BN 142, BN 150, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204, BN234, BN 127, BN 143, BN 158, BN 236, BN 248, BN 206, BN 92, BN 207, BN 151, BN 224, BN 124, BN 235).

– Có 05 bệnh nhân hiện đang điều trị, gồm:

+ Bệnh nhân 91 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM: Hiện tại, tình trạng bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định, chức năng phổi cải thiện, đang tiếp tục thở máy, tiên lượng còn nặng.

+ Bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TP.HCM) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới: Hiện tại, tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân, giảm ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, thơ Oxy mũi.

+ 03 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (gồm: BN 271, BN 321, BN 322): tình trạng sức khỏe ổn định.

Tình hình giám sát người về từ vùng dịch:

1. Tình hình cách ly tập trung

Tại khu cách ly tập trung của thành phố

– Tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 168 trường hợp gồm:

+ Bệnh viện Dã chiến Củ Chi: 03 trường hợp, gồm 02 bệnh nhân (BN 65, BN 92) tự nguyên ở lại cách ly sau khi xuất viện và 01 trường hợp (BN 207) là chồng của BN 151 hiện đang điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 63 trường hợp;

+ Trường Thiếu Sinh Quân Củ Chi (Khu C): 43 trường hợp.

+ Tại Khách sạn Mangrove huyện Cần Giờ: 15 trường hợp.

+ Tại Khách sạn Thái Dương huyện Cần Giờ: 21 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 21 trường hợp.

+ Khu cách ly của Bệnh viện nhân dân 115: 02 trường hợp.

Tại khu cách ly tập trung của quận, huyện:

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến chiều ngày 19/5/2020: 1.930 trường hợp, trong đó 1.929 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 19/5/2020 hiện đang còn theo dõi 01 trường hợp.

2. Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 19/5/2020: 11.640 trường hợp, trong đó 11.605 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 19/5/2020 hiện còn đang theo dõi 34 trường hợp và 01 trường hợp chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi.

SỞ Y TẾ TP.HCM