Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 26/5/2020

0
39

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tính đến 08 giờ 00 ngày 26/5/2020 như sau:

Tình hình dịch bệnh COVID-19:

Tổng số trường hợp COVID-19 xác định đến ngày 26/5/2020: 59 trường hợp (gồm 58 trường hợp của TP.HCM và 01 trường hợp được chuyển từ tỉnh về TP.HCM).

– Trong đó có 54 trường hợp đã xuất viện (03 ca ban đầu, 51 ca đợt 2: BN 32, BN 45, BN 48, BN 53, BN 54, BN 64, BN 65, BN 66, BN 75, BN 79, BN 80, BN 81, BN 82, BN 83, BN 89, BN 90, BN 95, BN 96, BN 97,  BN 98, BN 99, BN 100, BN 119, BN 120, BN 121, BN 125, BN 126,  BN 142, BN 150, BN 152, BN 153, BN 157, BN 159, BN 160, BN 171, BN203, BN 204, BN234, BN 127, BN 143, BN 158, BN 236, BN 248, BN 206, BN 92, BN 207, BN 151, BN 224, BN 124, BN 235, BN 91)

– Có 05 bệnh nhân hiện đang được theo dõi, điều trị, gồm:

+ Bệnh nhân 278 (chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên TP.HCM) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới: Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, khỏe nhiều, ăn uống tốt, giảm ho nhiều, không sốt, mạch, huyết áp bình thường.

+ 04 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (gồm: BN 271, BN 321, BN 322; BN 326): tình trạng sức khỏe ổn định.

Tình hình giám sát người về từ vùng dịch:

1. Tình hình cách ly tập trung

Tại khu cách ly tập trung của thành phố

– Tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 490 trường hợp gồm:

+ Bệnh viện Dã chiến Củ Chi: 04 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Sư đoàn 317: 198 trường hợp

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 65 trường hợp.

+ Trường Thiếu Sinh Quân Củ Chi (Khu C): 143 trường hợp.

+ Tại Khách sạn Mangrove huyện Cần Giờ: 15 trường hợp.

+ Tại Khách sạn Thái Dương huyện Cần Giờ: 21 trường hợp.

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 38 trường hợp.

+ Khu cách ly của Bệnh viện nhân dân 115: 06 trường hợp.

Tại khu cách ly tập trung của quận, huyện:

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến chiều ngày 25/5/2020: 1.932 trường hợp, trong đó 1.930 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 25/5/2020 hiện đang còn theo dõi 02 trường hợp.

2. Tình hình cách ly tại nhà, nơi lưu trú

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 25/5/2020: 11.669 trường hợp, trong đó 11.655 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 25/5/2020 hiện còn đang theo dõi 14 trường hợp

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố