Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt nam 21/06

0
98
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020) Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh kính chúc:

Quý cơ quan Thông tin đại chúng, các phóng viên, biên tập viên và những người làm công tác báo chí Sức khỏe, Hạnh phúc & Thành công để phục vụ cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của Thành phố.