Huyện Cần Giờ – Tổ chức Tập huấn cho cộng tác viên Dân số – kế hoạch hóa gia đình năm 2020

0
77

Nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình nâng cao năng lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ ngày 17/6/2020 đến ngày 19/6/2020, Phòng Y tế huyện Cần Giờ phối hợp Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố tổ chức 03 lớp tập huấn cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Đề án 52 tại huyện Cần Giờ năm 2020.

Tham gia lớp tập huấn có 366 cộng tác viên các xã, thị trấn. Các cộng tác viên được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về: Truyền thông vận động chuyển đổi hành vi về Dân số, Sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình; Kiến thức về chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và Chương trình Tư vấn và Khám sức khỏe trước khi kết hôn; Hướng dẫn thực hiện hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo giai đoạn 2016-2020; Chế độ ghi chép ban đầu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Thu thập và báo cáo số liệu Đề án 52.

Tại buổi tập huấn ngoài các kiến thức bổ ích được cung cấp Cộng tác viên còn kiến nghị, đề xuất những khó khăn trong công tác vãng gia tại hộ gia đình; điều tra, cập nhật những thông tin biến động về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và một số hoạt động trong công tác Truyền thông – Giáo dục tại cộng đồng, báo cáo viên cùng trao đổi các giải pháp khắc phục và chia sẻ khó khăn, động viên cộng tác viên tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ công tác dân số trong tình hình mới, không khí lớp học thêm sôi động./.

THANH TUYỀN