TPHCM ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19

0
59
Ngày 21-4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch và phục hồi kinh tế TPHCM đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

 Người dân tham gia các hoạt động buộc phải đeo khẩu trang

Người dân tham gia các hoạt động buộc phải đeo khẩu trang

Theo đó, tất cả người dân, người lao động, người tham gia các hoạt động đều phải tuân thủ đeo khẩu trang theo quy định hiện hành; các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực bố trí nhân sự kiểm tra, nhắc nhở việc tuân thủ đeo khẩu trang.

Các cửa ra vào, cửa sổ thường xuyên mở cửa trong thời gian làm việc, sinh hoạt… để thông khí; không gian kín phải có biện pháp thông thoáng. Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 đủ các mũi tiêm theo độ tuổi dựa trên khuyến cáo của Bộ Y tế hoặc đã khỏi Covid-19 dưới 3 tháng phải đạt 90%.

Thông tin chi tiết xem tại đây