QUẬN TÂN BÌNH Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Dân số năm 2022 và ký kết liên ngành công tác Dân số năm 2023.

0
114

Chiều 14 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2023, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển quận Tân Bình tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Dân số năm 2022 và ký kết liên ngành công tác Dân số năm 2023.

Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục, Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố; bà Lê Thị Thu Sương – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển quận; ông Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể quận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường và hơn 60 chuyên trách, cộng tác viên dân số 15 phường.

Trong thời gian vừa qua công tác Dân số của quận Tân Bình đã có những bước chuyển tích cực nhờ được sự quan tâm của Sở Y tế, Chi cục DS – KHHGĐ thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân 15 phường. Năm 2022, công tác dân số đã đạt và vượt các chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Thu Sương – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Dân số trong năm qua. Trong thời gian tới đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số. Triển khai tốt công tác phối hợp liên ngành trong công tác Dân số, phát huy tiềm năng, huy động cả hệ thống tham gia phối hợp thực hiện công tác Dân số và Phát triển của quận. Tổ chức triển khai có hiệu quả các đề án, mô hình đã được phê duyệt; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy cán bộ và tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số cấp quận, phường.

Hội nghị tổ chức lễ ký kết phối hợp liên ngành trong công tác Dân số với sự tham dự của các đơn vị: Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn, Liên đoàn lao động và Hội người cao tuổi quận.

Cũng tại hội nghị Ban chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển quận đã trao giấy khen của Sở Y tế cho 04 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số./.

Bà Lê Thị Thu Sương – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển phát biểu tại hội nghị

Lễ Ký kết liên ngành công tác Dân số năm 2023

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số năm 2022