Sở Y tế TP.HCM: Người dân dễ dàng tra cứu danh mục kỹ thuật của các bệnh viện và các cơ sở khám chữa bệnh

0
123
tdcf_owner_first_name

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 461.790 kỹ thuật của tất cả các bệnh viện công lập và ngoài công lập thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Y tế TPHCM đã được số hóa và người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin về danh mục kỹ thuật của các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh tại địa chỉ https://thongtin.medinet.org.vn.

Ứng dụng “Quản lý danh mục kỹ thuật” đã được kết nối và liên thông với cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh của Ngành Y tế TP.HCM

Chuyển đổi số công tác thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật giúp rút ngắn rất nhiều công đoạn trước đây, tiết kiệm thời gian đi lại của các chuyên gia thuộc các bệnh viện hạng 1 tuyến cuối của thành phố, tiết kiệm không ít giấy mực do phải photocopy ra nhiều bản để gửi đến các chuyên gia để thẩm định. Quan trọng hơn, việc hình thành dữ liệu lớn về danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố là nền tảng quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng giám sát, kiểm tra sự tuân thủ các danh mục kỹ thuật được phê duyệt, đồng thời giúp công khai minh bạch cho người dân biết và cùng giám sát và kịp thời phản ánh những cơ sở vi phạm chuyên môn (thực hiện các kỹ thuật chưa được phê duyệt).

Ngoài ra, ứng dụng “Quản lý danh mục kỹ thuật” còn mang lại nhiều tiện ích cho chính các cơ sở khám, chữa bệnh. Có thể nói đây là một công cụ hỗ trợ cho các nhà quản lý bệnh viện giúp khắc phục nhiều lỗi khi thực hiện hồ sơ đề nghị phê duyệt, thông qua phần mềm ứng dụng này các đơn vị có thể chứng minh năng lực thực hiện cụ thể của từng kỹ thuật bằng cách nhập liệu có tích hợp hình ảnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự trực tiếp trên phần mềm.

Điểm đặc biệt của phần mềm này chính là khả năng liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu về nhân sự hành nghề tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, do đó rất thuận tiện cho công tác quản lý nhân sự thực hiện từng kỹ thuật cụ thể. Một yêu cầu bắt buộc (đã được Bộ Y tế quy định) đòi hỏi các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ nghiêm đó là phải thường xuyên cập nhật nhân sự trên phần mềm quản lý hành nghề của Sở Y tế.

Phát huy những tiện ích của phần mềm này sẽ giúp các bệnh viện dễ dàng theo dõi các thông tin liên quan đến tiến độ của hồ sơ DMKT từ khi nộp hồ sơ đến khi Sở Y tế phê duyệt; dễ dàng theo dõi nhân sự thực hiện các kỹ thuật thay cho các hình thức thủ công theo quy định tại Thông tư 35/2019/TT-BYT; theo dõi toàn bộ danh sách các danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt từ trước đến nay để có cơ sở điều chỉnh bổ sung, cập nhật phù hợp mô hình hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra, Sở Y tế TPHCM đã kết nối và liên thông ứng dụng này với Cổng tra cứu thông tin của ngành y tế tại địa chỉ https://thongtin.medinet.org.vn, nhờ đó, các cơ quan quản lý nhà nước và cả người dân đều có thể theo dõi được toàn bộ danh mục kỹ thuật của bất kỳ bệnh viện nào, ngoài việc theo dõi nhân sự hành nghề như giai đoạn trước đây. Với phần mềm này, để người dân cùng tham gia giám sát và phản ánh kịp thời đến Sở Y tế các hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám, chữa bệnh qua app “Y tế trực tuyến”.

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trìnđể phát huy hiệu quả tốt nhất, mang lại nhiều tiện ích cho cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời, Sở Y tế yêu cầu tất cả phòng khám đa khoa và các phòng khám chuyên khoa có thực hiện kỹ thuật phải thực hiện chuyển đổi số toàn bộ DMKT (đối với các phòng khám đã được phê duyệt DMKT trước đó) và khi có yêu cầu thẩm định, phê duyệt DMKT phải thực hiện đăng ký qua phần mềm “Quản lý danh mục kỹ thuật” của Sở Y tế.

Một số hình ảnh về chuyển đổi số trong hoạt động phê duyệt danh mục kỹ thuật của Sở Y tế TPHCM:

Màn hình đăng ký danh mục kỹ thuật của các bệnh viện

 

Màn hình phê duyệt DMKT của Sở Y tế

Màn hình phân công chuyên gia thẩm định

Màn hình giúp người dân tra cứu thông tin DMKT của các bệnh viện

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH